Supervisie

Mijn bijdrage als supervisor is dat ik je help om te ontwikkelen in je professionaliteit.

Supervisie is een didactische methode voor persoonsgericht leren in de beroepspraktijk.

Primair in supervisie is het ontmoeten, contact maken met elkaar. In het ontmoeten gaat het om het leren van parktijk ervaringen. In het leren van ervaringen rijk ik methodische vormen aan die hier een bijdragen aan geven.

Supervisie bestaat uit 10 tot 15 bijeenkomsten die duren elk 1,5 uur, in deze reeks bijeenkomsten zitten twee evaluatie momenten waarin we met elkaar afstemmen hoe het traject loopt, of het lerend is, waar er nog aan gewerkt moet worden. In elke bijeenkomst breng je een ervaring in vanuit je professie, van deze ervaring maken we gebruik tijdens de bijeenkomst, na elke bijeenkomst reflecteer je hierop.