Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Tijdens de intervisie maak ik gebruik van bestaande methodieken zoals; De balint methode, incident methode of de Socratische methode. Wat ik ook doe is deze methodieken combineren met methodes uit supervisie, zoals het werken met associatie kaarten of een provocatieve benadering in intervisie. Dit is afhandelijk van jou groep en de wensen hierin.