Algemeene voorwaarden

Indien je akkoort gaat met de gemaakte afspraken m.b.t. samenwerking ga je akkoort met onderstaande algemene voorwaarden.